www.efs.handelpomorza.pl
www.handelpomorza.pl   |   www.efs.gov.pl  |   www.kapitalludzki.gov.pl  |  

Wyszukaj w serwisie


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
środa, 02 marca 2011 18:42

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyZamawiający - Handel Pomorza Sp. z o. o., ul. Włościańska 2, 82-200 Malbork, zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności zapytania ofertowego na usługę szkolenia pt. „Studium nowoczesnej sprzedaży”, „Samodzielny księgowy”, „Kadry i płace” na potrzeby projektu pt. „Wykształcony handlowiec wizytówką Pomorza – wsparcie rozwoju i kwalifikacji zawodowych osób zatrudnionych w handlu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wybrał ofertę następującego Wykonawcy:

 

EUR Ośrodek Kształcenia Ustawicznego w Malborku,
ul. Chopina 35,
82-200 Malbork

Nazwa kryterium Waga
Cena 60 pkt.
Wykazanie merytoryczne 40 pkt.
Suma uzyskanych punktów 100 pkt.

 

Z racji zastrzeżenia w zapytaniu ofertowym i  możliwości rezygnacji z wybranej firmy w przypadku nie spełnienia wymagań w trakcie realizacji zadania, o współpracę poprosimy firmę:

Akademia Kształcenia Zawodowego sp. z o.o., 
ul. Straganiarska 20/22, 
80-837 Gdańsk

Oferta złożona przez firmę MAT-PHARMA Maciej Tarczoń, nie spełniła wymagania w kwestii podania 2 trenerów do każdego szkolenia, co powoduje odrzucenie oferty. Dodatkowo Wykonawca nie zastosował się do wymagania podania liczby przeprowadzonych przez wykładowcę szkoleń w danym temacie.

Lista wszystkich ofert wraz z punktacją dostępna w załączniku nr 1.

 

"Wykształcony handlowiec wizytówką Pomorza. Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych osób zatrudnionych w handlu"
Handel Pomorza Sp. z o.o., ul. Włościańska 2, 82-200 Malbork
Projekt i wykonanie: JMP